HOIDOLLISELLA TATUOINNILLA TAVOITELLAANLUONNOLLISTA LOPPUTULOSTA

Tatuointeja on erilaisia ja samoin ihmisillä on erilaisia tapoja suhtautua niihin. Osa ei kaihda isojakaan tatuoituja pinta-aloja, vaan päinvastoin etsii alati uutta mahdollisuutta laajentaa tatuointi kokoelmaansa. Osa taas kavahtaa tatuointien ajatusta, ja liittää niihin negatiivisia mielleyhtymiä. Kielteisen suhtautumisen taustalla voi olla vakaumuksellisia ja elämänkatsomuksellisia syitä, sillä jotkut uskonnot kieltävät tatuoinnit. On myös heitä, jotka yksinkertaisesti haluavat säilyttää ihonsa puhtaana ja luonnollisena.

Sana tatuointi tuo ensimmäisenä mieleen värikkäät ja näyttävät tatuoinnit, joiden tarkoituskin on erottua ja erottaa kantajansa ympärillä olevista ihmisistä. Yleisin syy perinteisten tatuointien ottamiseen on esteettinen. Tatuoinnilla voidaan hakea oman ulkonäön muuttamista tai tietyn tyylin alleviivaamista ja korostamista. Tatuoinneilla voi myös viestiä asenteistaan ja arvoistaan tai kertoa kuulumisesta tiettyyn yhteisöön. Hoidollinen tatuointi on käsitteenä varsin uusi ja sen tarkoitus poikkeaa suuresti perinteisistä tatuoinneista. Mikä sitten on hoidollinen tatuointi ja mikä on sen tarkoitus?

Hoidollisella tatuoinnilla korjataan ihon poikkeavuuksia

Hoidollisissa tatuoinneissa syy on niin ikään esteettinen, mutta korostamisen sijaan sillä pyritään peittämään tiettyä ihon muunnosta. Kyseessä voi olla onnettomuudessa tai leikkauksessa syntynyt arpi tai muu pigmenttimuutos. Hoidollista tatuointia harvemmin tehdään sen itsensä tähden tai täysin virheettömälle iholle. Löytyy myös asiakkaita, jotka haluavat ottaa vielä kauniin tatuoinnin hoidollisella tatuoinnilla häivytetyn arven päälle, mutta se ei ole välttämätöntä. Jo arven häivyttäminen saa ihon yleisilmeen muuttumaan luonnollisemmaksi.

Hoidollisen tatuoinnin tarkoituksena on häivyttää epätoivottua elementtiä ihossa ja saada se näyttämään mahdollisimman neutraalilta. Hoidollisella tatuoinnilla tavoitellaan aina luonnollista lopputulosta ja pyritään tekemään iho sen näköiseksi kuin sitä ei olisi käsitelty lainkaan.

Arpia voidaan häivyttää tatuoimalla niitä vaaleammiksi tai tummemmiksi, riippuen niiden väristä. Arven koolla ei ole väliä, vaan käsittely voidaan tehdä yhtä hyvin pienelle tai suuremmallekin arvelle. Myös pigmenttimuutoksia voidaan tatuoida lähelle ihon omaa sävyä,jolloin ne muuttuvat lähes huomaamattomaksi. On hyvä huomioida, että arven tulee olla täysin parantunut, ennen kuin hoidollisen tatuoinnin prosessi voidaan aloittaa.

Hoidollinen tatuointi antaa pysyvän muutoksen asiakkaan ulkonäköön ja onnistuneen hoidon jälkeen iholta ei erota pigmenttimuutoksia, arpia, eikä tatuointiakaan. Hoidollisella tatuoinnilla ei siis tarkoiteta tatuoitua kuvaa, jonka alle ihon poikkeava alue pyritään piilottamaan, vaan tatuointitekniikalla ja tatuointiväreillä käsiteltyä iho-aluetta, joka mahdollisimman hyvin muistuttaa luonnollista ihoa.

Marginaalista kosmeettiseen hoitotyöhön

Tatuointien historia on monipolvinen ja sen asemassa on tapahtunut mielenkiintoisia muutoksia. Arveluttavasta ja vaarallisestakin toiseuden ilmentäjästä on tullut haluttu ja ihailtu itseilmaisun muoto. Nykypäivän tatuoinnit ovat kulkeneet pitkän matkan yhteiskunnan marginaalista osaksi arkipäivää ja jopa trendaavaksi ilmiöksi. Nykyään jopa viidenneksellä suomalaista on yksi tai useampi tatuointi, eikä niistä voi tehdä enää automaattisia johtopäätöksiä esimerkiksi rikollisjärjestöön kuulumisesta. Tatuoinneista on tullut säädyllisiä. Siitä huolimatta vielä nytkin törmää erilaisiin myytteihin ja uskomuksiin liittyen enimmäkseen tatuointien turvallisuuteen.

Tatuointiala on nykyisin hyvin ammattimaista ja järjestäytynyttä. Ammattitatuoijien käyttämät väriaineet ovat kemikaalilainsäädännön mukaisia, ja niiden turvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja elintarvikevirasto Tukes. Vuodesta 2021 alkaen tatuoinneissa käytettävien värien turvallisuutta on säädetty myös EU-tasolla.

Hoidolliset tatuoinnit noudattavat kaikkia hygienia- ja turvallisuustoimenpiteitä. Hoidollisilla
tatuoinnilla tavoitellaan luonnollista lopputulosta, ja sen haluava asiakas suhtautuu toimenpiteeseen pikemminkin kosmeettisena operaationa kuin tatuoinnin hankintana. Hoidollisen tatuoinnin käsite on vielä suhteellisen uusi, mutta tietoisuus siitä kasvaa koko ajan ja se nähdään hyvin varteenotettavana vaihtoehtona kosmeettisten vaurioiden hoidossa. Tatuointeja normaalisti aristavalle hoidollinen tatuointi on turvallinen vaihtoehto, sillä tavoite siinä on ennen kaikkea luonnollinen lopputulos.

On tärkeää tuntea olonsa hyväksi omassa kehossaan

Keisarileikkauksesta jäävä arpi on usein hyvin iso ja silmiinpistävä. Arven sisältämä tarina voi olla kantajalleen niin merkityksellinen ja kaunis, että arpea kannetaan ylpeänä. Sitä pidetään muistona oman lapsen syntymästä ja todisteena siitä, että oma keho on saanut aikaan jotain merkittävää. Toisille arpi voi olla kuitenkin hyvin häiritsevä, ja pahimmillaan se voi haitata ja rajoittaa normaalia elämää. Henkilö voi olla hyvin tietoinen kehostaan ja siinä olevasta arvesta. Hänellä saattaa olla tunne siitä, että kaikki katsovat häntä ja näkevät hänestä vain arven. Todellisuudessa muiden ihmisten huomio kiinnittyy yleensä johonkin täysin muuhun kuin yhteen arpeen – olipa se sitten kantajalleen miten näkyvä ja merkittävä tahansa.

Ulkonäköä koskevat valinnat ja päätökset tulisi aina tehdä vain itseään varten. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää tuntea olonsa hyväksi ja kauniiksi omassa kehossaan, tyylissään ja ennen kaikkea omassa ihossaan. Hyvä ja itsevarma olo omasta kehosta heijastuu ulospäin ja vaikuttaa suuresti myös henkiseen terveyteen. Mikäli arpi häiritsee omaa oloa ja sen murehtiminen vie kohtuuttomasti energiaa muulta elämältä, voi olla oikea ratkaisu korjata se hoidollisella tatuoinnilla.

Muisto haalenee, arvet vaalenee

Pienikin muutos omassa ulkonäössä voi olla merkittävä, ja arven kaltainen ihomuutos voi näyttää omaan silmään hyvin karulta ja luotaantyöntävältä. Arpeen saattaa myös liittyä ikäviä muistoja ja tunnelatauksia jo päättyneestä elämänvaiheesta tai traumaattisesta tapahtumasta. Osa jälkihoitoa on emotionaalisten arpien ja traumaattisten kokemusten käsittely mielen tasolla niin, etteivät ne enää häiritse arkielämää. Konkreettisten arpien häivytys iholta hoitavalla tatuoinnilla voi auttaa uuteen elämänvaiheeseen siirtymistä.

Arvet ovat voineet syntyä esimerkiksi onnettomuuden seurauksena tai itsetuhoisuuden kautta. Moni meistä on ollut täysin toinen ihminen teini-iässä ja tehnyt asioita, jotka ovat nykyiselle minälle hyvin kaukaista ja vierasta käyttäytymistä. Isot ja selkeästi erottuvat arvet herättävät väistämättä kysymyksiä, joihin vastaaminen voi olla kiusallista, haastavaa ja hankalaa. Työpaikkahaastattelussa haluaisi huomion kiinnittyvän ennemminkin näyttävään portfolioon. Uuden ihmissuhteen alkaessa menneisyyden luurankojen soisi pysyttelevän visusti komerossaan, ainakin ensitutustumisen ajan.

Moni häpeää arpiaan. Säikäytänkö orastavan ihmissuhteen pois luotani, ennen kuin se ehtii edes alkaa? Onko isot arvet ensimmäinen ja ainoa asia, joka ihmisille jää minusta mieleen?

Hoidollinen tatuointi on näissä tilanteissa ehdottomasti tutustumisen arvoinen vaihtoehto, sillä se nimensä mukaisesti on tarkoitettu hoitamaan ja korjaamaan tilanne. Testatuilla ja valvotuilla väreillä työtään tekevä tatuointialan ammattilainen tietää, mitä värisävyjä kannattaa käyttää käsittelyyn, jotta arpi tai muu ihon pigmenttimuutos muuttuu hoidollisella tatuoinnilla huomaamattomammaksi ja häivyttyy muuhun ihoon.

Syntymämerkistä eroon hoidollisella tatuoinnilla

Syntymämerkit ovat varsin yleisiä. Vanhempien mielestä syntymämerkki voi olla uniikki ja sympaattinen osa lapsen olemusta. Sitä vastoin lapsi itse saattaa kokea sen ärsyttävänä ja häiritsevänä varsinkin, jos se on näkyvällä paikalla. Kun syntymämerkistä halutaan päästä eroon, usein ensimmäinen mieleen juolahtava vaihtoehto on tatuoida sen päälle näyttävä tatuointi. Mutta löytyy myös heitä, jotka haluaisivat vain häivyttää ihonsa poikkeaman mahdollisimman huomaamattomaksi. Heille hoidollinen tatuointi on paras vaihtoehto. Sen tarkoitus on jäljitellä ihon luonnollista ulkonäköä ja tavoitteena on mahdollisimman luonnollinen lopputulos. Hoidollisella tatuoinnilla syntymämerkin kohdalle pigmentoidaan väriaineita niin, että syntymämerkki ei ole enää niin erottuva ja iho-alue muistuttaa enemmän muun ihon luonnollista väriä.

Hoidollisen tatuoinnin tekee aina tatuointialan ammattilainen, jolle on kertynyt vuosien varrella vankka kokemus käytettävistä väriaineista ja tekniikoista. Hoidollisella tatuoinnilla tavoitellaan luonnollista lopputulosta, ja siksi se tulee rinnastaa pikemminkin kosmeettiseen hoitotoimenpiteeseen. Jos harkitset hoidollisen tatuoinnin ottamista, on hyvä jutella asiasta tatuointitaiteilijan kanssa. Mikäli kiinnostuit ja haluat keskustella lisää hoidollisista tatuoinneista, ota yhteyttä ja mietitään yhdessä, miten ratkaisemme ongelman!